Greenlight

Vil du være med på at vi er CO2 neutral i 2030? Få lidt inspiration på hverdags niveau den 21/3.

Log på her : https://aarhusomstiller.aarhus.dk/vis-event/v/110641/Online-infomde-fra-Vanebrudspalet/?eventid=106550&fbclid=IwAR2JCJCiVWKN1NeprMoHOlGpE6cmv4AyjEfRBjaMoKydaI6OWirBq4mXlSo_aem_AV8ZFD1H8DOJ–LV2lQAoGmZccpAaj3Nbe5U0Whcr-sXLkq1Db6xWY5sv1cdhr4ndUiNKrLatjTMNmmqEc1vxtCCauwwXhMuJGGADWkh5rDv0w

Hvad skal ske ved Banegården?

Trafik løsning og højhuse. Læs indslag fra Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd – denne kronik i Stiften for at gøre borgere i Aarhus opmærksom på, at torsdag er sidste frist, hvis man vil bidrage til den demokratiske dialog om . hvad mener du?
Banegravsprojektet. Gør det her:

https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-overdaekning-og-nyt-bykvarter-over-banegraven

https://stiften.dk/artikel/banegravsprojektet-vil-fort%C3%A6tte-midtbyen-markant-giv-din-mening-til-kende-nu

Byudvikling

Jeg har lige læst nedenstående læserbrev i Aarhus stifttidende , og vil gerne dele det med alle, for hvor har Bente Bergmann ret:

❤️
Husker I politikere på, at I er folkevalgte?
Bente Bergmann, Viborgvej 124, Aarhus V
Læserbrev: Jeg – og, fornemmer jeg, en stor del af byens borgere, uanset hvor i byen de bor – sidder for tiden med en følelse af, at det er ejendomsudviklerne, der styrer udviklingen af byen, og ikke byens politikere. Derved kan der opstå mistillid mellem borgere og politikere/forvaltning, og rygtedannelser om korruption og/eller vennetjenester kan opstå. Alt sammen noget, der undergraver det lokale demokrati.
Min fornemmelse er, at ejendomsudvikleres ejendomsret vægtes højere end den lille grundejers ejendomsret, og at der sættes lighedstegn mellem ejendomsret og byggeret. Det sker f.eks. med den begrundelse, at de vedtagne principper i kommuneplanen (f.eks. fortætning i akserne og i midtbyen) giver mulighed for at dispensere fra vedtagne lokalplaner.
Der findes en masse eksempler fra hele byen, kvarterer ved havnen og i midtbyen, hvor såkaldte huludfyldningsbebyggelser afstedkommer protester fra nabogrundejere.
Når forvaltningen i den grad tilgodeser de store ejendomsudvikleres interesser, går det ikke blot ud over små, private grundejere. Det går også ud over det, man kan kalde almene interesser, dvs. byens dna, bykvarterernes historiske særkende, bevaringsværdige huse, kulturhistorien og grønne områder.
At dispensere fra en lokalplan kræver en saglig begrundelse, og man må stille det spørgsmål, om henvisningen til kommuneplanen i sig selv er en tilstrækkelig saglig begrundelse for at ændre i en lokalplan, når ændringen i den eller dispensation krænker så mange andre grundejeres ret.
Desuden ser man også ofte, at grundejeren, der tilgodeses, ikke selv bor i området, mens de grundejere, det går ud over, netop bor der! Med andre ord tilgodeses ejendomsudviklerens interesser på bekostning af den lille, lokalt forankrede grundejers. Dette, mener jeg, er udemokratisk, da den lige tilgang til politiker og forvaltning herved trædes under fode.
Borgerinddragelsen og høringsrunderne ved byggesagerne føles som rene farcer, der blot skal give processen en gang demokratisk lak, så politikerne mener, de har ryggen fri. Der er nærmest tale om en slags demokrati-teater.
Jeg vil opfordre jer byrådspolitikere til at tage ansvaret på jer og stå vagt om den lille grundejers retssikkerhed og sikre os retten til ikke at få ødelagt vores ejendom eller byens/vores områdes fælles dna for at tilfredsstille ejendomsudvikleres interesser. Husk, at vi har været med til at stemme jer ind i byrådet!

Enestående chance for at bidrage til en bedre Århus – 5 millarder til uddeling!

Du har indtil den 10. maj til at bidrage til brainstorming omkring ny anlæg i de næste 10 år.  Århus der er 3 kategorier: bygninger, mobilitet og grønne områder/sports og fritid. Kig under anlæg!

Jeg håber, at I vil være tålmodigt og læse følgende igennem for at se hvor I kan give jeres svar. Svar endeligt, og /eller ”like” andres forslag. Det tæller alt sammen. Dem med fleste stemmer går videre ti byrådet.

5 Millarder til nytænkning omkring hverdags fritids tilbud, mobilitet og bygninger :

www.sammenomaarhus.dk

Affaldsvarmen vil også have respons på deres udbygningsplaner

Affaldsplan 2021-2026 skal være aarhusianernes affaldsplan. Derfor vil vi gerne nu, så tidligt som muligt, have aarhusianerne med på råd om fremtidens affaldsløsninger i hele kommunen, så vi kan lave den bedst mulige løsning med størst mulig effekt.

Jeg vil derfor blot gøre opmærksom på de nye muligheder for at bidrage med kommentarer, forslag og gode idéer til fremtidens affaldsløsninger i Aarhus.

Kommenter på Facebook

De næste 6 uger vil vi løbende lægge opslag op i Facebooksiden Sorter Mer’. Her kan alle aarhusianere kommenteret på opslagenes tematikker – www.facebook.com/sortermer

Skriv dit bidrag på hjemmesiden

Alle kan også bidrage ved at komme med idéer og input på hjemmesiden www.affaldvarme.dk/affaldsplan. Her kan man også læse mere om selve Affaldsplanen.

Del i jeres netværk

De nuværende begrænsninger for at mødes fysisk med aarhusianerne betyder, at vi meget gerne vil have delt Facebook-opslag og hjemmesiden på lokale facebooksider. Har I mulighed for det, er I derfor meget velkomne til at dele opslag på Sorter Mer’ og hjemmesiden i jeres netværk og med borgerne i jeres lokalområder.

Borgerdialogen strækker sig frem til udgangen af maj. Derefter laver AffaldVarme Aarhus den endelige plan for Aarhus Kommune, hvorefter den kommer i offentlig høring. Affaldsplanen skal godkendes af Byrådet, hvilket forventes at ske i starten af 2021.