Hvem er vi?

Vi er et fællesråd med vilkårene bestemt af lovgivning og Aarhus Kommune. Vi er bindeled mellem borgerne og kommunen.

Vi har arbejdet meget med omlægning af det Gamle Hovedbibliotek, med veje og traffik og graffitti og nabo sammenkomster.
Vi har visioner, afleveret til Kommunen i 2017. De kan ses her:

Kontakt: molleparkforening@gmail.com