Byudvikling

Jeg har lige læst nedenstående læserbrev i Aarhus stifttidende , og vil gerne dele det med alle, for hvor har Bente Bergmann ret:

❤️
Husker I politikere på, at I er folkevalgte?
Bente Bergmann, Viborgvej 124, Aarhus V
Læserbrev: Jeg – og, fornemmer jeg, en stor del af byens borgere, uanset hvor i byen de bor – sidder for tiden med en følelse af, at det er ejendomsudviklerne, der styrer udviklingen af byen, og ikke byens politikere. Derved kan der opstå mistillid mellem borgere og politikere/forvaltning, og rygtedannelser om korruption og/eller vennetjenester kan opstå. Alt sammen noget, der undergraver det lokale demokrati.
Min fornemmelse er, at ejendomsudvikleres ejendomsret vægtes højere end den lille grundejers ejendomsret, og at der sættes lighedstegn mellem ejendomsret og byggeret. Det sker f.eks. med den begrundelse, at de vedtagne principper i kommuneplanen (f.eks. fortætning i akserne og i midtbyen) giver mulighed for at dispensere fra vedtagne lokalplaner.
Der findes en masse eksempler fra hele byen, kvarterer ved havnen og i midtbyen, hvor såkaldte huludfyldningsbebyggelser afstedkommer protester fra nabogrundejere.
Når forvaltningen i den grad tilgodeser de store ejendomsudvikleres interesser, går det ikke blot ud over små, private grundejere. Det går også ud over det, man kan kalde almene interesser, dvs. byens dna, bykvarterernes historiske særkende, bevaringsværdige huse, kulturhistorien og grønne områder.
At dispensere fra en lokalplan kræver en saglig begrundelse, og man må stille det spørgsmål, om henvisningen til kommuneplanen i sig selv er en tilstrækkelig saglig begrundelse for at ændre i en lokalplan, når ændringen i den eller dispensation krænker så mange andre grundejeres ret.
Desuden ser man også ofte, at grundejeren, der tilgodeses, ikke selv bor i området, mens de grundejere, det går ud over, netop bor der! Med andre ord tilgodeses ejendomsudviklerens interesser på bekostning af den lille, lokalt forankrede grundejers. Dette, mener jeg, er udemokratisk, da den lige tilgang til politiker og forvaltning herved trædes under fode.
Borgerinddragelsen og høringsrunderne ved byggesagerne føles som rene farcer, der blot skal give processen en gang demokratisk lak, så politikerne mener, de har ryggen fri. Der er nærmest tale om en slags demokrati-teater.
Jeg vil opfordre jer byrådspolitikere til at tage ansvaret på jer og stå vagt om den lille grundejers retssikkerhed og sikre os retten til ikke at få ødelagt vores ejendom eller byens/vores områdes fælles dna for at tilfredsstille ejendomsudvikleres interesser. Husk, at vi har været med til at stemme jer ind i byrådet!