Deadline for indsigelser vedr. lokalplan 1024

Kære alle

Blot en reminder om deadline den 15.11.17 vedr. planer for Biblioteks området til Vestergade. Hvis I har kommentar, er det NU, de skal indsendes. Det behøver ikke være langt og indviklede. Bed dog om en kvittering for modtagelse  Email er gyldigt.
ADR:
Byudvikling og Mobilitet,
Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C,
TITEL:
Forslag til Lokalplan nr. 1024
Vestpassagen. Boliger, erhverv og butikker mellem Mølleparken og Vestergade, Aarhus Midtby, fremsendt 6. september 2017
 
 
Fællesrådet indsender vores, efter vores møder med medlemmer og interessenter. Hovedpunkterne er følgende. .
 
1. Udbuddet var for 180 % bebyggelse. Det nuværende enten 240 eller 350 % efter hvem man spørger, er alt for meget i et allerede meget tæt bebygget område. 
2. Planerne fra arkitekternes side er mindre end lokalplans forslag åbner for. Her er et argument for, at bebyggelses procenten bør reduceres.
3. Lokalplan åbner for mere trafik på Vestergade, men 10 meters leverings vogne. Gaden er meget smalle og ca. 20 meter lang til krydset. Disse vogne er brede. Vestergade er en cykel rute og resultat af vogne, cykler og biler vil være farligt.  
4. DIsse store leverance vogn skal også dreje om hjørnet fra Vestergade til Møllegade, som er endnu smallere! og kortere.. Resultatet er latterligt. 
5. Baggårdene til nabo ejendomme ødelægges med skygger og høje mure meget tæt på skel. 
 
 
Hoved indvendingen er dog, at Biblioteks bygning er fredet og bør være et kultur tilbud, som ellers lovet. 
 
Brug det I selv synes.  
 
mvh
Barbara Dunn/ Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret. 

Referat af Bestyrelsesmøde for Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret den 31-10-17

Dagsorden

  1. Borgermødet den 10.10.17 ved Kunsthallen var med stort fremmøde og megen debat. Vi er stadigvæk skuffet over den manglende deltagelse af politikere. Vi har stadigvæk vores egen referat samt beslutning om at fortsætte med vores anke af afgørelsen. Vores indvendinger har 2 planer: A. Biblioteket og parken er reserveret for kulturelle aktiviteter, jfv. Servitutten. De burde ikke kunne sælges til kommercielle interesser. Plan B. Byggeprocent på 250 i det resterende område er alt for høj! Vi har ikke brug for flere supermarkeder! Der kommer for megen tung trafik på Vestergade, som er del af cykel ring, med masser af pendlere-cyklister.
  2. Vi indsender endnu en gang for indsigelser som Fællesråd. Deadline den 16.11.17. Vi håber private personer, samt foreninger, også ville indsende indsigelser. Vi samler via mail evt. flere ideer fra medlemmerne og bestyrelsen.
  3. Dato for deadline samt flere informationer lægges op på vores digitale sider.
  4. Der er Julemarkedet ved Møllestien Gadelaug den 25.11.17.
  5. Næste møde den 12.12.17 kl. 18:30
    1. Status
    2. Julefrokost for bestyrelsen

 

Ref /Barbara Dunn