Årsmøde for Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret – den 18. april

Indkaldelse 2017

Vestergadekvarteret indbydes hermed til vores årlige møde på:

Center Møllestien kælderlokalet, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Tirsdag d. 18 april 2017 kl. 19.00 

Først afholdes repræsentantskabsmøde i:

”Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret”

Dagsorden iht. til vedtægterne

BEMÆRK: Stemmeret kun for medlemmer af Fællesrådet.

Herefter debat: – hvor du kan deltage, om forholdene i vores kvarter og være med til at præge udviklingen til gavn for beboere og virksomheder med udgangspunkt i visionerne for:

Det gamle hovedbibliotek, samt generelt for området:

  • Infrastruktur og trafik
  • Planer for nybygninger og renoveringer
  • Bevaring af bygninger
  • Skabelse af miljø for unge og ældre
  • Sikring af sundhed og trivsel

Check også følgende links

Fællesrådets hjemmeside: www.moelleparkfællesraad.dk

Fællesrådet på Facebook: https://m.facebook.com/moelleparkfaellesraad/

Aarhus kommune, status på Hovedbiblioteket:

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Lokalplanlaegning/Lokalplanoversigt.aspx