Kom til Borgermøde – nyt om din bydel

BORGERMØDE 9. MAJ Dokk1   tryk for at se plakaten

BORGERNES ØNSKER OG KRAV TIL EN BEDRE MIDTBY

– det grønne, trafik, børn, bæredygtighed, bevaring, mangfoldighed

TIRSDAG D. 9.MAJ KL.19-21.30   Dokk1

// PROGRAM
Korte oplæg fra midtbyens borgergrupper

– Latinerkvarteret
– Mejlgade gadelaug
– Lollandsgade gadelaug
– Mølleparken-Vestergades Fællesråd – Norsgades gadelaug
– Nørregades Initiativgruppe
– Nørre Stenbro Beboerforening
– Beboerforeningen for Sjællandsgade

Kage og debat i grupper og plenum

Gratis adgang– tilmelding ikke nødvendig

Årsmøde for Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret – den 18. april

Indkaldelse 2017

Vestergadekvarteret indbydes hermed til vores årlige møde på:

Center Møllestien kælderlokalet, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Tirsdag d. 18 april 2017 kl. 19.00 

Først afholdes repræsentantskabsmøde i:

”Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret”

Dagsorden iht. til vedtægterne

BEMÆRK: Stemmeret kun for medlemmer af Fællesrådet.

Herefter debat: – hvor du kan deltage, om forholdene i vores kvarter og være med til at præge udviklingen til gavn for beboere og virksomheder med udgangspunkt i visionerne for:

Det gamle hovedbibliotek, samt generelt for området:

  • Infrastruktur og trafik
  • Planer for nybygninger og renoveringer
  • Bevaring af bygninger
  • Skabelse af miljø for unge og ældre
  • Sikring af sundhed og trivsel

Check også følgende links

Fællesrådets hjemmeside: www.moelleparkfællesraad.dk

Fællesrådet på Facebook: https://m.facebook.com/moelleparkfaellesraad/

Aarhus kommune, status på Hovedbiblioteket:

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Lokalplanlaegning/Lokalplanoversigt.aspx

Hvem er vi?

Vi er et nyligt etableret fællesråd i Århus kommune. Vi samler aktiviteter og interesser i området omkring åen, Mølleparken, Vestergade og Vesterbrotov.  Vi er almindelige borger med interesse for vores nabolag.

Bliv medlem! Det koster kun 200 kr. per år for en forening, butik, opgang, osv. Det er ingenting for mere indflydelse. skriv til: molleparkforening@gmail.com

Eller betale direkte til konto: 1971:0729-786-020. Husk navn og mail!