Omdannelse af biblioteket i Mølleparken ved Vestpassagen

Se hvad der er planer for! Områdets lokalplan skal revideres således at investorerne er glad. Det er et pengemaskine og vil ødelægge det gode miljø omkring Mølleparken, Biblioteket og hele baggården ud til Vestergade. Desuden bliver der store parkerings og trafik problemer i et område der allerede er plaget af overbelastning.

Hvorfor tæller borger indsigelser ikke?

 

Fra Miljø og Teknik Udvalg

På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken A/S, som er betinget af en lokalplan. Lokalplanens formål er at tilvejebringe et plangrundlag, som sikrer realiseringen af en samlet udviklingsplan for området mellem Mølleparken og Vestergade, og herigennem områdets fremtidige anvendelse til museums- og cityformål eller blot cityformål. Parallelt med forundersøgelsen er det blevet undersøgt om der kan rejses fondsmidler til en flytning af Naturhistorisk Museum fra Aarhus Universitet til det nuværende Aarhus Hovedbibliotek. Dette er imidlertid ikke lykkedes, derfor hovedbiblioteket bliver omdannet til hostel. Områdets fremtidige anvendelse vil indeholde funktioner til erhverv, hostel og boliger Området har en størrelse på ca. 5.930 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010210CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, dels i forhold til karréens samlede bebyggelsesprocent, der er fastsat til 180, og dels i forhold til kommuneplanens maksimalt tilladte etageantal på 5 etager. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, hvor den maksimale bebyggelsesprocent foreslås forhøjet til 250. Det maksimale etageantal til 5, hvor to bygninger inden for karren må opføres i 6 etager og to bygninger i op til 7 etager med en max. Bygningshøjde på 25 m. Der har været gennemført en forudgående offentlighedsfase.

 Se området 

Vestpassagen, illustrationer  Se en arkitekt plan, og lægge mærke til 250% overbebyggelse!

Pinse trafik

Kære fællesråd

 

Den kommende weekend byder på mange store events i og omkring Aarhus. Det betyder, at det i perioder kan tage længere tid end normalt at komme frem i trafikken. Derfor har vi i Teknik og Miljø lavet vedhæftede kort, som giver det fulde overblik over, hvor de forskellige events finder sted.

 

Vi håber, at I vil hjælpe med at dele kortet på jeres hjemmeside eller Facebook-side sammen med en opfordring til at tage hjemmefra i god tid. Forhåbentligt kan det medvirke til, at alle får en god oplevelse i pinseweekenden.

 

Kortet findes også på www.aarhus.dk/pinse. Her er I meget velkomne til at downloade og dele den udgave, som passer bedst til jeres platforme.

 

Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål eller har brug for kortet i et andet format.

 

På forhånd tak for hjælpen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Søren Toksvig Jensen

Kommunikationsmedarbejder

HVOR SKAL VI HEN MED ÅRHUS MIDTBY?

 

 

 

BORGERMØDE, TORSDAG DEN 1.JUNI KL.19-21.30 PÅ RAMPEN I DOKK1

 

 

Skal vi fortsætte med at ødelægge perlen Århus Midtby med beton-klodser

– nu også ved Brabrandstien! – osende biltrafik – stereotype kædebutikker –

overbebyggelse af grønne byrum?

 

Eller skal vi vælge en retning hvor Midtbyen er et godt sted at bo-og besøge også for børn – med grønne fælles pladser – grønne trafikårer også for cyklende og gående – respekt for bygningskulturen – plads til mangfoldigheden?

 

PROGRAM

“Så galt og så godt kan det gøres” – Thomas Kruse, Midtby Fællesrådene

Århus Kommunes planer for Midtbyen – Rådmand Kristian Würtz

“Den gode Midtby for mig” – politikere fra Teknisk Udvalg

 

Debat med indlæg fra salen

 

Hver ny betonklods er et skridt den forkerte vej. Fællesrådene arbejdervidere med visionerne for Århus som den grønneste by ved det blå hav – og inviterer kommunen med. 

Vi kan nå det endnu – lad os komme i gang nu! “

 Gratis adgang – vær med og kom med din mening! 

Arrangører: Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro og Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret

Kom til Borgermøde – nyt om din bydel

BORGERMØDE 9. MAJ Dokk1   tryk for at se plakaten

BORGERNES ØNSKER OG KRAV TIL EN BEDRE MIDTBY

– det grønne, trafik, børn, bæredygtighed, bevaring, mangfoldighed

TIRSDAG D. 9.MAJ KL.19-21.30   Dokk1

// PROGRAM
Korte oplæg fra midtbyens borgergrupper

– Latinerkvarteret
– Mejlgade gadelaug
– Lollandsgade gadelaug
– Mølleparken-Vestergades Fællesråd – Norsgades gadelaug
– Nørregades Initiativgruppe
– Nørre Stenbro Beboerforening
– Beboerforeningen for Sjællandsgade

Kage og debat i grupper og plenum

Gratis adgang– tilmelding ikke nødvendig

Årsmøde for Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret – den 18. april

Indkaldelse 2017

Vestergadekvarteret indbydes hermed til vores årlige møde på:

Center Møllestien kælderlokalet, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Tirsdag d. 18 april 2017 kl. 19.00 

Først afholdes repræsentantskabsmøde i:

”Fællesrådet for Mølleparken og Vestergadekvarteret”

Dagsorden iht. til vedtægterne

BEMÆRK: Stemmeret kun for medlemmer af Fællesrådet.

Herefter debat: – hvor du kan deltage, om forholdene i vores kvarter og være med til at præge udviklingen til gavn for beboere og virksomheder med udgangspunkt i visionerne for:

Det gamle hovedbibliotek, samt generelt for området:

  • Infrastruktur og trafik
  • Planer for nybygninger og renoveringer
  • Bevaring af bygninger
  • Skabelse af miljø for unge og ældre
  • Sikring af sundhed og trivsel

Check også følgende links

Fællesrådets hjemmeside: www.moelleparkfællesraad.dk

Fællesrådet på Facebook: https://m.facebook.com/moelleparkfaellesraad/

Aarhus kommune, status på Hovedbiblioteket:

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Lokalplanlaegning/Lokalplanoversigt.aspx

Hvem er vi?

Vi er et nyligt etableret fællesråd i Århus kommune. Vi samler aktiviteter og interesser i området omkring åen, Mølleparken, Vestergade og Vesterbrotov.  Vi er almindelige borger med interesse for vores nabolag.

Bliv medlem! Det koster kun 200 kr. per år for en forening, butik, opgang, osv. Det er ingenting for mere indflydelse. skriv til: molleparkforening@gmail.com

Eller betale direkte til konto: 1971:0729-786-020. Husk navn og mail!