Årsmøde den 25.04.19 kl. 19

Vi glæder os til at se nye folk! Der er plads til ny folk på bestyrelse også.

 

 

 

 

 

Alle med tilknytning til Mølleparken og Vestergade Kvarteret indbydes hermed til vores årlige møde på:

Center Møllestien mødelokal 1, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C
Torsdag d. 25 april 2019 kl. 19.00

Først afholdes repræsentantskabsmøde i:
”Fællesrådet for Mølleparken og Vesterbro Kvarteret” Dagsorden iht. til vedtægterne
BEMÆRK: Stemmeret dog kun for medlemmer af Fællesrådet..

Dernæst skal vi snak om relevante temaer for vores område.

Check også følgende links:
Fællesrådets hjemmeside: www.moelleparkfællesraad.dk

Fællesrådet på Facebook: https://m.facebook.com/moelleparkfaellesraad/
Eller https://www.facebook.com/groups/141517883152342/
Bliv medlem: molleparkforening@gmail.com

Mød op på onsdag

Vi har arbejdet hårdt i de forløbne år , sammen med andre Århus C fællesråd, på at overtale byrådet til at anvende et mere nuancerede fortætnings strategi. Vi ønsker bevarelse af kulturmiljøet, de historiske kvartere og de grønne åndehuller. Der må fortættes i landskabe, der hænger sammen. Nu er der kommet forslag fra formand for Milky og Teknik, Hvalsø, som siger

https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Aarhus-Byrad/Dagsorden/2019-03-20/?agendaId=386074#Vi har arbejdet hårdt i de forløbne år , sammen med andre Århus C fællesråd, på at overtale byrådet til at anvende et mere nuancerede fortætnings strategi. Vi ønsker bevarelse af kulturmiljøet, de historiske kvartere og de grønne åndehuller. Der må fortættes i landskabe, der hænger sammen. Nu er der kommet forslag fra formand for Milky og Teknik, Hvalsø, som siger

https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Aarhus-Byrad/Dagsorden/2019-03-20/?agendaId=386074#31

Møde op på onsdag den 3/4 kl 15:30 foran Rådhuset for at støtte forslaget.

Med venlig hilsen,

Fællesrådet for Møllepark-Vesterbro Kvarteret.

Borgermøde om Århus C den 25.3

opstarts info- og dialogmøde nu på mandag d. 25.3. kl. 17–19 på Godsbanen om “Visionsprocessen for udvikling af området omkring Aarhus Hovedbanegård”

Tilmelding her. https://aarhus.nemtilmeld.dk/22/

Kommunen lægger op til tidlig inddragelse af alle mulige aktører og interessenter. Dele af området er dækket af vores fællesråd. Resten er fællesrådsløst! Området omkring banegården er jo ingen og alles (intet fællesråd og bycenterfunktion og transporthub for alle), så derfor håber jeg også I kommer.

Der er også en invitation til en byvandring i området torsdag d. 4. april Kl. 17-19 i materialet