Mød op på onsdag

Vi har arbejdet hårdt i de forløbne år , sammen med andre Århus C fællesråd, på at overtale byrådet til at anvende et mere nuancerede fortætnings strategi. Vi ønsker bevarelse af kulturmiljøet, de historiske kvartere og de grønne åndehuller. Der må fortættes i landskabe, der hænger sammen. Nu er der kommet forslag fra formand for Milky og Teknik, Hvalsø, som siger

https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Aarhus-Byrad/Dagsorden/2019-03-20/?agendaId=386074#Vi har arbejdet hårdt i de forløbne år , sammen med andre Århus C fællesråd, på at overtale byrådet til at anvende et mere nuancerede fortætnings strategi. Vi ønsker bevarelse af kulturmiljøet, de historiske kvartere og de grønne åndehuller. Der må fortættes i landskabe, der hænger sammen. Nu er der kommet forslag fra formand for Milky og Teknik, Hvalsø, som siger

https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/Aarhus-Byrad/Dagsorden/2019-03-20/?agendaId=386074#31

Møde op på onsdag den 3/4 kl 15:30 foran Rådhuset for at støtte forslaget.

Med venlig hilsen,

Fællesrådet for Møllepark-Vesterbro Kvarteret.

Borgermøde om Århus C den 25.3

opstarts info- og dialogmøde nu på mandag d. 25.3. kl. 17–19 på Godsbanen om “Visionsprocessen for udvikling af området omkring Aarhus Hovedbanegård”

Tilmelding her. https://aarhus.nemtilmeld.dk/22/

Kommunen lægger op til tidlig inddragelse af alle mulige aktører og interessenter. Dele af området er dækket af vores fællesråd. Resten er fællesrådsløst! Området omkring banegården er jo ingen og alles (intet fællesråd og bycenterfunktion og transporthub for alle), så derfor håber jeg også I kommer.

Der er også en invitation til en byvandring i området torsdag d. 4. april Kl. 17-19 i materialet