Støtte tanken om træer på Museumsgade

Træer til Museumsgade, Aarhus !

Undertegnede støtter anøgning om 4 træer og en cykelstativ langs Museumsgade. Beboerne, der deltog i beboermøde da Huset blev omdannet til Musik Center mener at vii blev stillede disse ting i udsigt den gang.

Det vil skærme for den grimme parkeringsplads/skralde containere og affald. Vi har hørt fra en ansat i Teknik og Miljø, at det mindre blik til hvide facader fra Åboulevarden ville formentlig også mindske lysten til at male graffiti her også.

 

Måske er det bare valgflæsk men vi vil gerne prøve !

Skriv under her :https://www.skrivunder.net/traer_til_museumsgade_aarhus

Underskrifts indsamling

Mødet den 12.9 var et succes. Alle tilstede ønsker egentligt, at udbuddet går om. Da Udvalget for Miljø og Teknik har klart afvist vores indsigelser ved fremtræde, forsøger vi i det mindste at begrænse skaderne på vores område.

Bland andet laver vi en underskriftsindsamling: Skriv under, få dine venner til at skrive under, send budskabet herom.  Brug den link: 

https://www.skrivunder.net/protest_mod_lokalplanforslag_1024_-_mollepark_biblioteks_omrade#form

Vil du gå med papirudgaven? Skriv til molleparkforening@gmail.com og få en pdf fil til det.

Protest møde : projekt med nybyggeri Møllepark-Vestergade den 12.9

 

projekt for nybyggeri

 

Fællesrådet for Møllepark-Vestergades Kvarter inviterer alle med tilknytning til Mølleparken og Vestergadekvarteret hermed til borgermøde

 

Center Møllestien café, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Tirsdag d. 12 sept. 2017 kl. 19.00

 

Debat og Planer

 

Nu begynder byggeriet! Hostel (bygning 1) er det første etape. Ændringer I lokalplaner er til høring NU! Hvad skal vi svare? (periode: 6.9 – 1.11.17) Hvad kan vi gøre?

 

 

 

 

 

Check også følgende links:

 

Fællesrådets hjemmeside: www.moelleparkfællesraad.dk

Fællesrådet på Facebook: https://m.facebook.com/moelleparkfaellesraad/

Aarhus kommune, status på Hovedbiblioteket:

http://www.aarhus.dk/da/politik/udvalg/teknisk-udvalg/tidligere-moeder/2017/2017-08-14/referat-b8bb/lokalplan-1024-vestpassagen-forslag.aspx

Email: molleparkforening@gmail.com